Vi har utvecklat talanger sedan 1993 - Nu är det din tur.

Teknikprogrammet – UX-designer

Om du vill jobba kreativt med eget skapande samtidigt som du får en bra grund för vidare studier är profil UX-designer något för dig.

Teknikprogrammet – UX-designer

I UX-designer får du arbeta kreativt med kommunikation och eget skapande. Du bygger och programmerar robotar, ritar och visualiserar i 3D och gör presentationer i form av animeringar.

Kurser du läser som programfördjupningar: Animation 1, Grafisk kommunikation 1, Medieproduktion 1 och Digitalt skapande 1. Dessa kurser gör att du får arbeta mycket praktiskt och inte bara teoretiskt. Vi använder programvarorna i Adobesuiten.

Inriktningen informations- och medieteknik ger dig en god grund i programmering och du lär dig att göra en modern webbsida som är dynamisk och interaktiv. Du läser kurserna webbutveckling och webbserverprogrammering och får även lära dig hur datorer kommunicerar med varandra i lokala nätverk eller över internet.
Om du vill jobba kreativt med eget skapande samtidigt som du får en bra grund för vidare studier är profil UX-designer något för dig.

Framtiden

Efterfrågan på ingenjörer, programmerare, webbut-vecklare är mycket stor, nationellt och internationellt. Digitaliseringen och teknikutvecklingen ger ständigt upphov till nya yrkesroller. Oavsett din fortsatta inriktning på universitets- eller högskole-nivå så är t.ex. ingenjörer som i sin utbildning kombinerar tekniska kunskaper med ännu en annan kompetens mycket eftertraktade.

Är du behörig?

För att vara behörig till Teknikprogrammet krävs att man har godkänt betyg i:

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Fysik
  • Kemi
  • Biologi
  • Ytterligare 6 valfria ämnen

Det vill säga godkänt i 12 ämnen totalt.

Ladda ner poängplan

Klicka här