Vi har utvecklat talanger sedan 1993 - Nu är det din tur.

Samhällsvetenskapsprogrammet – Kommunikation

sam

Förändra världen! Med kunskap om samhället och verktygen att berätta skapar du din framtid.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Medier, information och kommunikation är ett högskoleförberedande program som förbereder dig
för framtida studier på högskola eller universitet.

MEDIER, INFORMATION & KOMMUNIKATION

Intresserar du dig för din omvärld och vad som händer i den? Som elev på MediaGymnasiet har du möjligheten att engagera dig i skolans internationella projekt och delta i utbytesresor. I årskurs tre kan du genomföra en fältstudieresa till exempelvis Kenya, Indien eller Indonesien som en del i kursen Gymnasiearbete.

Lärarna på Samhällsvetenskapsprogrammet lägger stor vikt vid att förena teoretiska och praktiska kunskaper och låter aktuella samhällsfrågor genomsyra undervisningen. I dessa tider av oro, med stora politiska och etiska frågor att ta ställning till, såväl lokalt som globalt, är det viktigt att ha förståelse för omvärlden och olika kulturella uttryck.

I programmets medieinriktning utvecklar du dina berättarverktyg. Du läser Journalistik, Information och reklam, Textkommunikation och Fotografisk bild. Kursen Medieproduktion introducerar dig till grafisk kommunikation, webb, film- och ljudproduktion och du skaffar dig den multikompetens som efterfrågas i dagens medielandskap. Är du intresserad av att jobba med bistånd och rättvisefrågor är vidare studier inom statskunskap, sociologi, mänskliga rättigheter och internationella
relationer ett bra komplement. En utbildning på MediaGymnasiets samhällsprogram ger dig särskild behörighet för studier på högskola och universitet.

FRAMTIDEN

MediaGymnasiets Samhällsvetenskapsprogram ger dig särskild behörighet för studier på högskola och universitet. Du får en bra grund för vidare studier inom journalistik och övrig media, men också inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, Är du intresserad av att jobba med bistånd och rättvisefrågor är vidare studier inom statskunskap, sociologi, mänskliga rättigheter och internationella relationer ett alternativ.

Framtiden

MediaGymnasiets Samhällsvetenskapsprogram ger dig särskild behörighet för studier på högskola och universitet. Du får en bra grund för vidare studier inom kommunikation och övrig media, men också inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, Är du intresserad av att jobba med bistånd och rättvisefrågor är vidare studier inom statskunskap, sociologi, mänskliga rättigheter och internationella relationer ett alternativ.

Är du behörig?

För att vara behörig till Samhällsvetenskapliga programmet krävs att man har godkänt betyg i:

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Geografi
  • Historia
  • Samhällsvetenskap
  • Religion
  • Ytterligare 5 valfria ämnen

Det vill säga godkänt i 12 ämnen totalt.

Ladda ner poängplan

Klicka här