Vi har utvecklat talanger sedan 1993 - Nu är det din tur.

Samhällsvetenskapsprogrammet – Kommunikation, journalistik och påverkan

Antalet mediekanaler har aldrig varit så många som nu. I takt med att landskapet för åsikter, politik, nyheter och påverkan blir allt mer globaliserat lanserar MediaGymnasiet i Nacka Strand en profil som är skapt för dig som vill påverka morgondagens värld.

Inom Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning mot medier, information och kommunikation lanserar nu MediaGymnasiet i Nacka strand en profil kallad för Kommunikation, journalistik och påverkan. Profilen ersätter den tidigare utbildningen som kallades endast för Kommunikation.

– På många håll, både i vår närmiljö och på andra kontinenter, finns det många brinnande frågor som kräver uppmärksamhet. Samtidigt har medielandskapet aldrig varit så komplext som det är nu. Det gäller därför att kunna sortera mellan sanning och fake news, säger Birgitta Linderoth, rektor vid MediaGymnasiet i Nacka strand.

Profilens huvudfokus handlar om att lägga vikt vid analys och kritiskt tänkade, att fördjupa kunskaper om medier och berättelser samt att se hur världen kan bli mer hållbar.


– Profilen ska göra det möjligt för dig som elev att tydligare förstå avsikten bakom berättelser, vilka budskap det är som påverkar olika målgrupper och vilka mekanismer det är som styr vår värld. Vi lägger också stor vikt vid hållbarhetsfrågor och har ett internationellt perspektiv, säger Birgitta Linderoth.

Journalistik som ämne har under de senaste åren sjunkit i popularitet bland landets utbildningar, men Birgitta Linderoth menar att yrket aldrig varit så viktigt som nu.


– MediaGymasiet är en plats för de som vågar. Vi har utvecklat talanger
sedan 1993 och profilen ska ge nycklarna till dig som vill nå framgång i att påverka världen, säger hon.

Profilen Kommunikation, journalistik och påverkan kommer att ta emot sina första elever under hösten 2020.

Ladda ner poängplan

Klicka här