Vi har utvecklat talanger sedan 1993 - Nu är det din tur.

Gymnasieingenjör – Teknikprogrammets fjärde år

Vidareutbildning som bygger på teknikprogrammet

GYMNASIEINGENJÖR – TEKNIKPROGRAMMETS FJÄRDE ÅR

 Gymnasieingenjör är en vidareutbildning som bygger på teknikprogrammet. Undervisning i skolan blandas med praktik på teknikintensiva företag vilket skapar stora möjligheter till jobb direkt efter avslutad skolgång. Det är även en bra vidareutbildning för dig som tänker studera på högskola eller universitet. Här blir du duktig på att kommunicera teknik och tekniska lösningar både på svenska och engelska. Du väljer mellan två profiler:
Design och produktutveckling eller Informationsteknik.
I Design och produktutveckling fördjupas dina kunskaper om form, funktion och konstruktion. Men du lär dig även om förbättringsarbete på olika nivåer i en organisation och får fördjupade kunskaper inom projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation samt kunskap om olika sätt att skydda innovationer. Med profilen Informationsteknik får du fördjupad kunskap om utveckling av IT-system samt utveckling, utformning, underhåll och drift. Du lär dig hur olika IT-system samverkar och får kunskaper om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning.

Framtiden

Efterfrågan på gymnasieingenjörer är stor. Gymnasieingenjörer arbetar ofta som produktionstekniker, arbetsledare, projektledare, tekniker, tekniska designers mm. Gymnasieingenjörens arbetsuppgifter varierar mellan olika branscher. Den snabba teknikutvecklingen ger upphov till nya arbetstillfällen.

Kontakta MediaGymnasiet för mer information.

Ladda ner poängplan

Klicka här