Vi har utvecklat talanger sedan 1993 - Nu är det din tur.

Estetiska programmet – Foto

Livet genom en lins
Upptäck och utveckla ditt berättande med bilder

Estetik och media –  Foto

Foto är kommunikation och i dag är i princip allting kommunikation. Det innebär att du på fotoinriktningen får bred kunskap som kan användas inom många områden, vare sig du vill arbeta professionellt med stillbildsfotografering, rörliga bilder eller arbeta/studera vidare inom sektorer där visuell kommunikation och gestaltning är viktig.

Utbildningen är högskoleförberedande och ger dig en bred introduktion inom ämnet Medieproduktion, där du jobbar med både rörlig bild, ljud och foto, och huvudämnet du läser under alla tre åren är Fotografisk bild. Idag är intresset för analog fotografi stort, vi har undervisning även i analogt foto och ett mörkrum för svartvit kopiering som är tillgängligt för alla fotoelever.
Du lär dig givetvis också att arbeta med studioljus, avancerad digital bildbehandling och läser även kurser i Digitalt skapande och Textkommunikation där du bl.a. lär dig arbeta med kommunikation för olika plattformar online.

Skolan har kontakt med dagstidningar, frilansfotografer, gallerier, museer samt många andra företag och institutioner inom foto. Tillsammans gör vi även externa uppdrag inom de områden som intresserar just dig! Under utbildningen har du tillgång till en digital systemkamera som du använder som din egen under hela din studietid på MediaGymnasiet.

 

 

 

Elevarbeten

Framtiden

Bildjournalist, reklamfotograf, modefotograf, bildredaktör eller retuschör är några yrkesroller som du kan jobba inom efter att ha gått Estetiska programmet foto eller så inriktar du dig på konstfoto eller dokumentär fotografering.

Eftersom antagning till högre utbildning och arbete inom det här området vanligtvis avgörs av portfolion, kommer den portfolio som du bygger upp under tiden på MediaGymnasiet ha stor betydelse för dig.

Är du behörig?

För att vara behörig till Estetiska programmet krävs att man har godkänt betyg i:

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Ytterligare 9 valfria ämnen

Det vill säga godkänt betyg i 12 ämnen totalt.

Ladda ner poängplan

Klicka här