Vi har utvecklat talanger sedan 1993 - Nu är det din tur.

Estetiska programmet – Foto

Livet genom en lins
Upptäck och utveckla ditt berättande med bilder

Estetik och media –  Foto

Foto är kommunikation och i dag är i princip allting kommunikation. Det innebär att du med fotoinriktningen får bred kunskap som kan användas inom många områden, vare sig du vill arbeta professionellt med foto eller någonting annat.

Utbildningen är också högskoleförberedande. Programmet ger dig en bred introduktion inom ämnet Medieproduktion och huvudämnet du läser under alla tre åren är Fotografisk bild. Med det ökande intresset bland unga för analog fotografi har vi fortfarande undervisning i analog fotoutrustning och ett mörkrum för svartvit kopiering tillgängligt för alla fotoelever.

Du lär dig givetvis också avancerad digital bildbehandling och läser även kurser i Digitalt skapande och Textkommunikation. Skolan har kontakt med dagstidningar, frilansfotografer, gallerier, museer samt många andra företag och institutioner inom foto.

Du som elev ges även möjlighet att arbeta på uppdrag av mediebranschen och att praktisera. Under utbildningen har du tillgång till en digital systemkamera som du använder som din egen under din studietid.

 

 

 

Elevarbeten

Framtiden

Bildjournalist, reklamfotograf, modefotograf, bildredaktör eller retuschör är några yrkesroller som du kan jobba inom efter att ha gått Estetiska programmet foto eller så inriktar du dig på konstfoto eller dokumentär fotografering.

Eftersom antagning till högre utbildning och arbete inom det här området vanligtvis avgörs av portfolion, kommer den portfolio som du bygger upp under tiden på MediaGymnasiet ha stor betydelse för dig.

Är du behörig?

För att vara behörig till Estetiska programmet krävs att man har godkänt betyg i:

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Ytterligare 9 valfria ämnen

Det vill säga godkänt betyg i 12 ämnen totalt.

Ladda ner poängplan

Klicka här