Vi har utvecklat talanger sedan 1993 - Nu är det din tur.

Estetiska programmet – Animation och grafisk design

Du upplever, tolkar och reflekterar över digitala uttryck ur olika perspektiv.

Estetik och media – Animation och Grafisk design

I Animation och grafisk design lär du dig att kommunicera med digitala verktyg där animation, grafisk design och berättande står i centrum. Du upplever, tolkar och reflekterar över digitala uttryck ur olika perspektiv. Med hjälp av engagerade lärare och professionell utrustning får du både en visuell kompetens och kommunikativ förmåga som du behöver för att kunna arbeta i branschen. Som slutproduktion gör du till exempel animerad kortfilm eller grafisk produktion.

ANIMATION. Här arbetar du med animerad film, 2D- och 3D-anime-ring och Stop motion filmer. Du får lära dig animationens kärna, förstå hur animation fungerar genom att jobba med principer för animation och lära dig vilka beståndsdelar som är viktiga när man berättar med rörlig animation. Vi använder programmen Maya, Mudbox och After Effects, men även interaktiva ritskärmar, Cintiq, och greenscreenteknik.

GRAFISK DESIGN. Lär dig kommunicera med hjälp av grafisk design. Det kan handla om till exempel logotyper som en del i en grafisk profil, förpackningar, trycksaker och reklamkampanjer. Att bli medveten om formgivningens uttryck och utveckla ditt eget för att kunna rikta sig mot olika målgrupper är centralt för ämnet.

Under utbildningen arbetar du i projekt, ibland med externa beställare. Du lär dig att gå hela vägen från idé och skisser till färdig produktion och arbetar redan från början i professionella program som Illustrator, Photoshop och InDesign.

Elevarbeten

Framtiden

Estetiska programmet är högskoleförberedande och efter programmet kan du studera vidare inom media, estetik, humaniora, samhälls- och beteende-vetenskap, i Sverige eller utomlands. Denna profil ger också möjlighet att söka anställning på reklambyråer, filmproduktionsbolag eller andra företag som arbetar med digital kommunikation. Genom att under utbildningen läsa entreprenörskap erhåller du också kunskaper för att i framtiden starta eget företag med inriktning på just animation, alternativt grafisk design.

Är du behörig?

För att vara behörig till Estetiska programmet krävs att man har godkänt betyg i:

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Ytterligare 9 valfria ämnen

Det vill säga godkänt betyg i 12 ämnen totalt.

Ladda ner poängplan

Klicka här