TE – TEKNIKVETENSKAP

Vi förbereder dig för ett vidare lärande där studier på KTH, men även andra ingenjörsutbildningar, är möjliga.

VAR MED OCH UTVECKLA FRAMTIDENS HÅLLBARA SAMHÄLLE

Grunderna för att bli ingenjör i framtiden läggs hos oss.Vi förbereder dig för ett vidare lärande där studier på KTH, men även andra ingenjörsutbildningar, är möjliga. Genom djupa kunskaper inom matematik och fysik lär du dig förstå och lösa komplexa problem. Du lär dig se förhållandena mellan människa, teknik, samhälle och miljö. Vi fokuserar på att ge dig en bred förståelse för hur teknik fungerar men också för hur entreprenörskapet skapar ny teknik och hur denna i sin tur påverkar samhället.

Dagens behov av tekniska lösningar för att säkra ett hållbart samhälle är utgångspunkten för utbildningen och du får med dig både teoretisk och praktisk kunskap och erfarenhet genom de projekt du genomför under din tid på gymnasiet. Du utvecklar din kreativitet och förmåga att lösa problem inom energi och hållbarhet och med dina kunskaper kan du vara med och påverka utvecklingen i framtiden.

I årskurs 3 gör du ett större projekt där du omsätter dina kunskaper inom teknik och entreprenörskap för att ta fram tänkbara lösningar inför framtiden. Du får starta och driva ett UF(UngFöretagsamhet)-företag där du kan omsätta din idé till verklighet.
Kanske är du den tekniska entreprenören som skapar lösningar på morgondagens utmaningar inom teknik och hållbarhet?

BLI EFTERFRÅGAD PÅ ARBETSMARKNADEN
Om du vill utvecklas teknik och entreprenörskap är detta utbildningen för dig. Vi stimulerar dina kreativa färdigheter och uppmuntrar upptäckarlust, problemlösning och skapande, kompetenser som efterfrågas i branschen. Efterfrågan på ingenjörer är mycket stor, i Sverige men också internationellt. Digitaliseringen och teknikutvecklingen ger ständigt upphov till nya yrkesroller, så framtidsutsikterna är goda!

Är du behörig?

För att bli behörig till Teknikprogrammet (TE) krävs att man har godkända betyg i följande ämnen:

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Fysik
 • Kemi
 • Biologi
 • Ytterligare 6 valfria ämnen

VAR MED
OCH UTVECKLA
FRAMTIDENS
HÅLLBARA
SAMHÄLLE


Grunderna för att bli ingenjör i framtiden läggs hos oss.Vi förbereder dig för ett vidare lärande där studier på KTH, men även andra ingenjörsutbildningar, är möjliga. Genom djupa kunskaper inom matematik och fysik lär du dig förstå och lösa komplexa problem. Du lär dig se förhållandena mellan människa, teknik, samhälle och miljö. Vi fokuserar på att ge dig en bred förståelse för hur teknik fungerar men också för hur entreprenörskapet skapar ny teknik och hur denna i sin tur påverkar samhället.

Dagens behov av tekniska lösningar för att säkra ett hållbart samhälle är utgångspunkten för utbildningen och du får med dig både teoretisk och praktisk kunskap och erfarenhet genom de projekt vi genomför under din tid på gymnasiet.Vi jobbar med att utveckla din kreativitet och förmåga att lösa problem inom energi och hållbarhet och med dina kunskaper kan du vara med och påverka utvecklingen i framtiden.

I årskurs 3 gör du ett större projekt där du omsätter dina kunskaper inom teknik och entreprenörskap för att ta fram tänkbara lösningar inför framtiden. Du får starta och driva ett UF(UngFöretagsamhet)-företag där du kan omsätta din idé till verklighet.
Kanske är du den tekniska entreprenören som skapar lösningar på morgondagens utmaningar inom teknik och hållbarhet?

BLI EFTERFRÅGAD PÅ ARBETSMARKNADEN
Om du vill utvecklas teknik och entreprenörskap är detta utbildningen för dig. Vi stimulerar dina kreativa färdigheter och uppmuntrar upptäckarlust, problemlösning och skapande, kompetenser som efterfrågas i branschen. Efterfrågan på ingenjörer är mycket stor, i Sverige men också internationellt. Digitaliseringen och teknikutvecklingen ger ständigt upphov till nya yrkesroller, så framtidsutsikterna är goda!

Är du behörig?

För att bli behörig till Teknikprogrammet (TE) krävs att man har godkända betyg i följande ämnen:

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Fysik
 • Kemi
 • Biologi
 • Ytterligare 6 valfria ämnen

KOLLA IN FLER PROFILER