TE – KOD

Om du vill utvecklas inom programmering och digital kommunikation är Kod utbildningen för dig.

vaR MED OCH UTVECKLA FRAMTIDENS DIGITALA VÄRLD

I profilen Kod får du kunskaper om och utvecklar dina färdigheter i programmering. Du lägger grunden genom att lära dig språk och syntax, dvs. strukturen i programmering. Olika programmeringsspråk såsom Python och C# gås igenom och du breddar utbildningen genom att tillämpa dina nya kunskaper i projektform, t ex i form av att skapa appar eller spel. I webbutvecklingen lär du dig grundläggande tekniker för att skapa webbplatser som är användbara, responsiva och interaktiva. Detta görs med hjälp av märkspråk som HTML och CSS, samt scriptspråket Javascript och andra verktyg och språk som används i branschen. 

Under dina tre år utvecklar du förmågan att arbeta i team. I år 2 förbereder vi inför Slutprojekt år 3 då man gör ett större projekt där du arbetar tillsammans med andra för att t.ex. programmera ett spel.
Våra kurser läggs upp så att du får arbeta mycket praktiskt och inte bara teoretiskt. Utbildningen ger dig kunskaper om interaktiva och digitala medier och efter avslutat program är du väl förberedd för vidare studier och då särskilt inom programmering.
Efter utbildningen på MG kan du söka vidare till universitet och högskola för att bli civilingenjör eller läsa vidare på en programmeringsutbildning.

BLI EFTERFRÅGAD PÅ ARBETSMARKNADEN
Om du vill utvecklas inom digital kommunikation och gillar att arbeta med datorer är Kod utbildningen för dig. Vi stimulerar dina kreativa färdigheter och uppmuntrar upptäckarlust, problemlösning och skapande, kompetenser som efterfrågas i branschen. Efterfrågan på ingenjörer, programmerare, webbutvecklare är mycket stor, i Sverige men också internationellt. Digitaliseringen och teknikutvecklingen ger ständigt upphov till nya yrkesroller, så framtidsutsikterna är goda!

Är du behörig?

För att bli behörig till Teknikprogrammet (TE) krävs att man har godkända betyg i följande ämnen:

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Fysik
 • Kemi
 • Biologi
 • Ytterligare 6 valfria ämnen

VAR MED
OCH UTVECKLA
FRAMTIDENS
DIGITALA VÄRLD


I profilen Kod får du kunskaper om och färdigheter i AI-Artificiell Intelligens, webb och programmering. Vi lägger stort fokus på programmering och datorkunskap för att du ska vara redo för en digitaliserad framtid. Kunskap om programmering är viktig för att förstå hur datorn fungerar och även nödvändig om du vill kunna utnyttja datorns fulla kapacitet. Därför läser du flera kurser i programmering.

Utvecklingen inom AI har vuxit enormt under de senaste åren. Många universitet och högskolor, företag och andra jobbar för fullt med att öka sin kunskap och färdighet inom AI. Här studerar du AI och får lära dig att förstå hur algoritmer fungerar och hur de kan användas för att skapa artificiell intelligens.

I webbutvecklingen lär du dig grundläggande tekniker för att skapa webbplatser som är användbara, responsiva och interaktiva med hjälp av märkspråk som HTML och CSS samt scriptspråket Javascript och andra verktyg och språk som är populära och finns i branschen. Utbildningen ger dig kunskaper om interaktiva och digitala medier och efter avslutat program är du väl förberedd för vidare studier och då särskilt inom programmering.

BLI EFTERFRÅGAD PÅ ARBETSMARKNADEN
Om du vill utvecklas inom digital kommunikation och gillar att arbeta med datorer är Kod utbildningen för dig. Vi stimulerar dina kreativa färdigheter och uppmuntrar upptäckarlust, problemlösning och skapande, kompetenser som efterfrågas i branschen. Efterfrågan på ingenjörer, programmerare, webbutvecklare är mycket stor, i Sverige men också internationellt. Digitaliseringen och teknikutvecklingen ger ständigt upphov till nya yrkesroller, så framtidsutsikterna är goda!

Är du behörig?

För att bli behörig till Teknikprogrammet (TE) krävs att man har godkända betyg i följande ämnen:

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Fysik
 • Kemi
 • Biologi
 • Ytterligare 6 valfria ämnen

KOLLA IN FLER PROFILER