SA –
Påverkan

Lär dig om din samtid och påverka din framtid.

Lär dig påverka i framtidens medier

Är du intresserad av din omvärld och vad som händer i den? På Samhällsvetenskapsprogrammet lägger vi stor vikt vid aktuella samhällsfrågor och de genomsyrar undervisningen.

Utbildningen behandlar frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus, kultur och miljö. I dessa tider av oro, med stora politiska och etiska frågor att ta ställning till, såväl lokalt som globalt, är det viktigt att ha förståelse för omvärlden och olika kulturella uttryck. Fokus ligger på hur media och medier påverkar människor och samhällsutveckling.

I dagens digitaliserade samhälle är det viktigt att kunna avgöra vad som är sant och inte. Här lär du dig om mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Vi jobbar med kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer och förmedlas i olika medier.

Hur fungerar samhället och vad påverkar samhällsutvecklingen? Hur når man ut med ett budskap och hur kan man vara med och påverka ett samhälles utveckling?

Är du behörig?

Här är de ämnen du behöver ha godkänt i för att vara behörig till samhällsvetenskapsprogrammet.

 • Geografi
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Religionskunskap
 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • + Minst 5 valfria ämnen

LÄR DIG
PÅVERKA
I FRAMTIDENS
MEDIER

Är du intresserad av din omvärld och vad som händer i den? På Samhällsvetenskapsprogrammet lägger vi stor vikt vid aktuella samhällsfrågor och de genomsyrar undervisningen.

Utbildningen behandlar frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus, kultur och miljö. I dessa tider av oro, med stora politiska och etiska frågor att ta ställning till, såväl lokalt som globalt, är det viktigt att ha förståelse för omvärlden och olika kulturella uttryck. Fokus ligger på hur media och medier påverkar människor och samhällsutveckling.

I dagens digitaliserade samhälle är det viktigt att kunna avgöra vad som är sant och inte. Här lär du dig om mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Vi jobbar med kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer och förmedlas i olika medier.

Hur fungerar samhället och vad påverkar samhällsutvecklingen? Hur når man ut med ett budskap och hur kan man vara med och påverka ett samhälles utveckling?

Är du behörig?

Här är de ämnen du behöver ha godkänt i för att vara behörig till samhällsvetenskapsprogrammet.

 • Geografi
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Religionskunskap
 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • + Minst 5 valfria ämnen