SA –
Beteende

Här får du både bredd och spets! En stabil grund inom samhällsvetenskap och ett driv genom skapande och utvecklande av idéer.

Lär dig förstå hur människor fungerar

Beteendevetenskap handlar om samspelet mellan människors tankar, känslor och handlingar. Om du vill arbeta med människor i framtiden och vara aktiv i att leda förändring är detta utbildningen för dig.

På MG utgår vi ifrån perspektiven engagemang, motivation, kommunikation och hållbar utveckling när vi tar oss an aktuella samhällsfrågor. Vi börjar med en bred grund inom samhällskunskap och beteendevetenskap, för att sedan rikta in oss på ledarskap, hållbarhet och förändring. Kanske kan du bidra genom att förändra hur människor tänker?

I tider med stora politiska och etiska frågor att ta ställning till, lokalt och globalt, är det viktigt att ha förståelse för omvärlden och varför den ser ut den gör.
Utbildningen behandlar frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus, kultur och miljö.

Här får du både bredd och spets! En stabil grund inom samhällsvetenskap och ett driv genom skapande och utvecklande av idéer. Utifrån dessa kunskaper kan du vara med och forma framtiden.

Är du behörig?

Här är de ämnen du behöver ha godkänt i för att vara behörig till samhällsvetenskapsprogrammet.

 • Geografi
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Religionskunskap
 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • + Minst 5 valfria ämnen

Lär dig
förstå hur
människor
fungerar

Beteendevetenskap handlar om samspelet mellan människors tankar, känslor och handlingar. Om du vill arbeta med människor i framtiden och vara aktiv i att leda förändring är detta utbildningen för dig.

På MG utgår vi ifrån perspektiven engagemang, motivation, kommunikation och hållbar utveckling när vi tar oss an aktuella samhällsfrågor. Vi börjar med en bred grund inom samhällskunskap och beteendevetenskap, för att sedan rikta in oss på ledarskap, hållbarhet och förändring. Kanske kan du bidra genom att förändra hur människor tänker?

I tider med stora politiska och etiska frågor att ta ställning till, lokalt och globalt, är det viktigt att ha förståelse för omvärlden och varför den ser ut den gör.

Utbildningen behandlar frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus, kultur och miljö.
Här får du både bredd och spets! En stabil grund inom samhällsvetenskap och ett driv genom skapande och utvecklande av idéer. Utifrån dessa kunskaper kan du vara med och forma framtiden.

Är du behörig?

Här är de ämnen du behöver ha godkänt i för att vara behörig till samhällsvetenskapsprogrammet.

 • Geografi
 • Historia
 • Samhällskunskap
 • Religionskunskap
 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • + Minst 5 valfria ämnen

KOLLA IN FLER PROFILER