Vi har utvecklat talanger sedan 1993 - Nu är det din tur.

Praktisk information

OM SKOLAN

MediaGymnasiet är en av landets äldsta friskolor. Skolan har sedan starten för 25 år sedan profilerat sig mot mediebranschen och många av våra tidigare elever återfinns i dag på olika medieföretag. På MediaGymnasiet arbetar ett 40-tal lärare, rektor och biträdande rektor
samt administrativ personal. Vi har ett elevvårdsteam bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor. Till vårt förfogande har vi också skolläkare och skolpsykolog.

MENTOR

Alla elever har en mentor som är elevens och vårdnadshavarens främsta
kontakt i alla frågor genom hela gymnasietiden.

ANTAL ELEVER

Cirka 450 elever studerar på MediaGymnasiet.

FÖRDJUPNINGSTID

Under 1,5 timme varje vecka finns alla lärare, och speciallärare, tillgängliga för att du ska få möjlighet att fördjupa ditt individuella lärande.

KLAGOMÅL

Har du som elev eller vårdnadshavare klagomål på den utbildning som Mediagymnasiet tillhandahåller ska du i första hand kontakta undervisande lärare och sedan mentor. Därefter kontaktar du rektor. Läs mer här

LÄRTORGET

Lärtorget är en mötesplats där elever och lärare träffas utanför de schemalagda lektionerna. Lärtorget är utgångspunkten för skolans fördjupningstid, men också en plats dit elever kan gå för att plugga i en lugn miljö.

SL-KORT

Alla elever får ett SL-kort.

BÄRBAR DATOR

Som elev får du under studietiden låna en bärbar dator med de programvaror som används i mediebranschen.

HUR MAN TAR SIG HIT

Det tar ungefär 10 minuter att åka från Slussen till MediaGymnasiet. Bussar som går är 443, 71, 840 och 465.
Hållplats: Cylindervägen

ANSÖKAN

Ansökan sker via gyantagningen.se

Vill du besöka oss ring oss på telefon 08-553 663 00 eller mejla oss på info@mediagymnasiet.se