Vi har utvecklat talanger sedan 1993 - Nu är det din tur.

Om oss

Mediagymnasiet foto

Om vår skola

MediaGymnasiet är en av landets äldsta friskolor. Det är nu mer än 25 år sedan den startades av Margret Näsström och Björn Johansson med ett förflutet som lärare.
Vi har tre högskoleförberedande program: 

Estetiska programmet har inriktningen estetik och media. Våra profiler är Animation & Grafisk design, Film & TV, Foto samt Spel. 

Samhällsvetenskapsprogrammet har inriktningen information, kommunikation och medier. Vår profil är Journalistik.

Teknikprogrammet har en inriktning och det är kommunikations- och medieteknik. Våra profiler är Kod, AI-utvecklare och UX-design.

På MediaGymnasiet får eleverna möjlighet att kombinera ämnen som leder vidare mot det de drömmer om att arbeta med eller studera till. De gymnasiegemensamma ämnena har en självklar plats och det akademiska förhållningssättet ger en bra grund för vidare studier på högskola eller universitet.

Vi har ett 40-tal lärare, rektor och biträdande rektor samt administrativ personal. Vi har också ett elevvårdsteam bestående av kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, speciallärare, specialpedagog och rektor. Till vårt förfogande har vi också skolläkare och skolpsykolog.