Vi har utvecklat talanger sedan 1993 - Nu är det din tur.

Ny VD för MediaGymnasiet

Ny VD för MediaGymnasiet
5 februari, 2019 mediagymnasiet

Det 15 januari tillträdde Fredrik Lemmel som ny VD för Mediagymnasiet. Fredrik har tidigare varit verksam i ett flertal snabbväxande bolag tex CityMail, Komet och Universum Group. Fredrik har fram till nyligen varit delägare och verksam i koncernen AlmaMater som driver Almaskolan, Athletica Gymnasiet och Stockholms idrottsgymnasium. Som VD är Fredrik huvudansvarig för driften av bolaget Mediagymnasiet i Nacka Strand, som är huvudman för skolan. Rektor och biträdande rektor har det operativa ansvaret för skolan.