Skola för hållbar utveckling

Mediagymnasiet har stolt mottagit utmärkelsen Skola för hållbar utveckling som vi tilldelats av Skolverket.

Undervisning i hållbar utveckling karakteriseras av:
• demokratiska arbetssätt
• kritiska förhållningssätt
• ämnesövergripande samarbeten
• mångfald av pedagogiska metoder
• delaktighet och inflytande från eleverna

Skola för hållbar utveckling