Vi har utvecklat talanger sedan 1993 - Nu är det din tur.

Hem & kvarter utställning

Hem & kvarter utställning
21 oktober, 2016 mediagymnasiet

Hem & kvarter utställning

Elever i årskurs tre på fotoinriktningen har tillsammans med elever från  språkintroduktionsklassen gjort reportage om varandras hem och kvarter som nu ställs ut på MediaGymnasiet. Uppdraget har uppmuntrat till erfarenhetsutbyte och skapat nya vänskaper. De har även gett eleverna inblick hur det är att jobba som reporter och att berätta med hjälp av det svenska språket.

Förutom elevernas bilder och reportage visas en film om projektet av Lotta Bergseth och Jenny Sköld från Mobilestories. 

Film från Mobile Stories

kavrter2

kvarter3