ES –
Rörlig bild

Under utbildningen lär du dig att gå från idé till färdig produktion. Du får kunskap om manus, berättande, dramaturgi och visuell kommunikation genom digitala medier.

Skapa morgondagens virala video

Vill du bli en del av framtidens medievärld och det som Netflix, HBO, Disney, C-more, dplay, Viaplay, Spotify, Youtube eller Apple Music gör?

Idag konsumerar vi mer rörlig bild än någonsin. Branschen har exploderat, rörliga bilder paketeras och distribueras på ständigt föränderliga plattformar. Få tittar på TV, alla tittar på “klipp”, serier och film – men vem styr över innehåll och berättande? Vad betyder begrepp som branded story telling och vad krävs av den medvetne bildberättaren på 2020-talet?

I profilen Rörlig bild står berättande i rörliga format i centrum. Du lär dig att analysera och skapa innehåll, använda olika berättartekniker och att skapa digitala produktioner för olika genrer. Du lär dig strategier för att målgruppsanpassa, paketera och publicera produktioner på web, som streamingtjänst eller visning i fysiska rum.

Under utbildningen lär du dig att gå från idé till färdig produktion. Du kommer att filma, fotografera, animera, skriva manus och jobba med ljud och grafik för att gestalta olika berättelser. Stora delar av utbildningen sker i projektform. Du blir en medveten bildberättare och innehållsproducent som förstår vikten av såväl helhet som enskilda detaljer i en genomtänkt produktion.

Du har tillgång till studios, avancerad inspelningsteknik och kameror samt använder professionella program som Adobe Premiere, After Effects, Audition, Photoshop och Illustrator och får handledning av yrkeserfarna lärare. Profilen ger dig både bredd och spetskunskaper för att ta dig vidare till högskolestudier, YH-utbildningar och framtida yrken inom film, streamingindustrin, visuell kommunikation och content marketing.

Är du behörig?

För att bli behörig till Estetiska programmet (ES) gäller det att ha godkända betyg i följande ämnen:

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Ytterligare 9 valfria ämnen

SKAPA
MORGONDAGENS
VIRALA
VIDEO

Vill du bli en del av framtidens medievärld och det som Netflix, HBO, Disney, C-more, dplay, Viaplay, Spotify, Youtube eller Apple Music gör?

Idag konsumerar vi mer rörlig bild än någonsin. Branschen har exploderat, rörliga bilder paketeras och distribueras på ständigt föränderliga plattformar. Få tittar på TV, alla tittar på “klipp”, serier och film – men vem styr över innehåll och berättande? Vad betyder begrepp som branded story telling och vad krävs av den medvetne bildberättaren på 2020-talet?

I profilen Rörlig bild står berättande i rörliga format i centrum. Du lär dig att analysera och skapa innehåll, använda olika berättartekniker och att skapa digitala produktioner för olika genrer. Du lär dig strategier för att målgruppsanpassa, paketera och publicera produktioner på web, som streamingtjänst eller visning i fysiska rum.

Under utbildningen lär du dig att gå från idé till färdig produktion. Du kommer att filma, fotografera, animera, skriva manus och jobba med ljud och grafik för att gestalta olika berättelser. Stora delar av utbildningen sker i projektform. Du blir en medveten bildberättare och innehållsproducent som förstår vikten av såväl helhet som enskilda detaljer i en genomtänkt produktion.

Du har tillgång till studios, avancerad inspelningsteknik och kameror samt använder professionella program som Adobe Premiere, After Effects, Audition, Photoshop och Illustrator och får handledning av yrkeserfarna lärare. Profilen ger dig både bredd och spetskunskaper för att ta dig vidare till högskolestudier, YH-utbildningar och framtida yrken inom film, streamingindustrin, visuell kommunikation och content marketing.

Är du behörig?

För att bli behörig till Estetiska programmet (ES) gäller det att ha godkända betyg i följande ämnen:

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Ytterligare 9 valfria ämnen

KOLLA IN FLER PROFILER