Vi har utvecklat talanger sedan 1993 - Nu är det din tur.

Elevhälsan

Elevhälsan

Elevhälsan består av kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, speciallärare samt skolpsykolog.

  • Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
  • Erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser
  • Bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga lärmiljöer
  • Erbjuda varje elev minst ett hälsobesök under gymnasietiden
  • Erbjuda enklare sjukvårdsinsater

Boka gärna tid via Schoolity.

Vi dokumenterar i skolhälsovårdsjournalen och följer Hälso- och sjukvårdslagen samt Skollagen.

Kontaktuppgifter

Kurator:

Monica Bremström

monica.bremstrom@mediagymnasiet.se

 

Skolsköterska:

Lotte Thorblad

lotte@mediagymnasiet.se

 

Studie- och yrkesvägledare:

Maria Stenström

maria.stenstrom@mediagymnasiet.se

 

Speciallärare:

Anna Holmberg

anna.holmberg@mediagymnasiet.se

 

Skolpsykolog:

Staffan Fladvad

staffan.fladvad@mediagymnasiet.se