Vi har utvecklat talanger sedan 1993 - Nu är det din tur.

Elevhälsan

Elevhälsan

Elevhälsans medicinska del består av skolsköterska och skolläkare. Elevhälsans mål och uppdrag är att:

  • Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
  • Erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser
  • Bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga lärmiljöer
  • Erbjuda varje elev minst ett hälsobesök under gymnasietiden
  • Erbjuda enklare sjukvårdsinsater

Boka gärna tid via Schoolity. Skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Skolsköterskan har mottagning fyra dagar i veckan då du kan få enklare sjukvård, rådgivning och samtal. Skolsköterskan hjälper även till vid planering och samordning för elever som har behov av särskilda insatser.

Vi dokumenterar i skolhälsovårdsjournalen och följer Hälso- och sjukvårdslagen samt Skollagen.

Kontaktuppgifter

Skolsköterska:

 

Mottagningstider:
Måndag 9.00–16.00
Tisdag 9.00–13.00
Onsdag 9.00–16.00
Torsdag udda veckor 9.00–13.00
Fredag jämna veckor 9.00–13.00

Skolläkare

Bokas via skolsköterskan