Elevhälsa

Här kan du läsa lite om vårt elevhälsoteam och vad de kan hjälpa dig med.

Om
elevhälsan

Elevhälsan består av kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, speciallärare samt skolpsykolog. Elevhälsans uppdrag är att:

– Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål

– Erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser

– Bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga lärmiljöer

– Erbjuda varje elev minst ett hälsobesök under gymnasietiden

– Erbjuda enklare sjukvårdsinsatser

Kurator:
Monica Bremström
Maila Monica

Skolpsykolog:
Staffan Fladvad
Maila Staffan

Studie- och yrkesvägledare:
Isak Katto
Maila IsakSpecialpedagog:
Ida Hurst
Maila Ida