Vi har utvecklat talanger sedan 1993 - Nu är det din tur.

Adam vill dokumentera konflikterna

Adam vill dokumentera konflikterna
8 december, 2016 anna@mediagymnasiet.se

Det var på MediaGymnasiet som Adam Daver insåg vad han ville ägna sitt liv åt. Tack vare inspirerande lärare, en välkomnande skolmiljö och ett avgörande utbytesprojekt försvann all tvekan.

Adam Daver hade visserligen hittat sin mammas gamla analoga kamera hemma i garaget redan under tiden i högstadiet. Men fotograferandet skedde ganska sporadiskt och när det var dags för gymnasievalet visste han egentligen bara att han ville plugga media.

– Anledningen till att det blev MediaGymnasiet var dels att min storasyster hade gått där och var väldigt positiv och dels att det fanns en specifik fotolinje. Det gick jag igång på, minns Adam och beskriver en välkomnande skolmiljö.

– Det var lätt att komma in i gemenskapen.

Resan till Kenya blev en ögonöppnare

Om Adams fotointresse till en början, som han själv beskriver det, ”låg och puttade” lite under ytan så fullkomligt exploderade det i samband med hans engagemang i utbytesprojektet Nacka-Nairobi. På plats i Kenya övertygades han om att fotograferandet var den uttrycksform som passade honom bäst.

– Där och då förstod jag att det här var någonting jag verkligen ville syssla med och att det fanns många intressanta historier som behöver berättas. Resan var en ögonöppnare på många sätt.

  • Vad var det du fick se som var så omvälvande?

– Orättvisor är nog ordet som sammanfattar det bäst. De finns såklart här också, men det är inte lika lätt att se. Det är först när man åker någon annanstans som orättvisorna blir tydligare.

Växte som människa

Adams engagemang i Nacka-Nairobi grundade sig dels i hans stora omvärldsintresse, men också i en vilja att göra så mycket som möjligt av gymnasietiden. I Nacka Strand fanns flera grupper med olika inriktningar, han minns bland annat den populära spelgruppen, men just den här tilltalade honom extra mycket. I dag, fyra år efter att Adam tog studenten, är han fortfarande med i föreningen Nacka Nairobi Initiatives styrelse. Han har även besökt Nairobi vid flera tillfällen.

– Jag återvände under två månader 2014 då jag jobbade med egna projekt samtidigt som jag var på mediecentret som MediaGymnasiet driver i Nairobi. Sedan reste jag dit igen förra året för att besöka några av de vänner jag fått där, berättar han.

Men det var inte bara den omtumlande resan som gjorde intryck på Adam under hans tid på MediaGymnasiet.

– Det låter lite smörigt men det är verkligen en väldigt bra skola som betytt jättemycket för mig. Jag lärde mig extremt mycket, inte minst tack vare att jag hade riktigt inspirerande lärare. Jag har aldrig varit den mest utåtriktade personen, men jag växte med de uppgifter vi fick.

I dag läser han på Nordens Fotoskola, en treårig Yrkeshögskola, på Biskops Arnö. Det råder ingen tvekan om vad han vill arbeta med när han är klar.

– Konfliktfotograf, det har jag vetat ända sedan gymnasietiden.

  • Vad innebär det att vara konfliktfotograf?

– Förr brukade jag säga krigsfotograf men jag tycker det klingar illa. När jag säger konfliktfotograf tänker jag mycket bredare. Det kan handla om klimatkrisen eller saker som händer bortom frontlinjen i ett krig till exempel. Sociala frågor. Framför allt vill jag berätta saker som inte alltid får så mycket utrymme i media.