Jag hör och glömmer. Jag ser och minns. Jag gör och förstår.

Samhällsvetenskapsprogrammet – Medier, information och kommunikation

Samhällsvetenskapsprogrammet –  Medier, information och kommunikation

INTRESSERAR DU DIG för din omvärld och vad som händer i den? Vill du veta hur samhället och individer påverkas av maktstrukturer? Brinner du för frågor om demokrati, kommunikation, genus och miljö? Vill du uttrycka dig i bild och text med hjälp av den senaste medietekniken, för att själv kunna vara med och påverka samhället?

Lärarna som arbetar på Samhällsvetenskapsprogrammet lägger stor vikt vid att förena teoretiska och praktiska kunskaper, och låter aktuella samhällsfrågor genomsyra undervisningen. I dessa tider av oro, med stora politiska och etiska frågor att ta ställning till, såväl lokalt som globalt, är det viktigt att ha förståelse för omvärlden och olika kulturella uttryck.

Som elev har du möjligheten att engagera dig i MediaGymnasiets internationella projekt och delta i utbytesresor. I årskurs tre kan du genomföra en fältstudieresa till exempelvis Kenya, Indien eller Indonesien som en del i kursen Gymnasiearbete.

I programmets medieinriktning utvecklar du dina berättarverktyg. Du läser Journalistik, information och reklam, Textkommunikation och Fotografisk bild. Kursen Medieproduktion introducerar dig till grafisk kommunikation, webb, film- och ljudproduktion. Du skaffar dig den multikompetens som efterfrågas i dagens medielandskap.
Vi behöver kritiska, aktiva och analytiska medborgare för att bygga ett hållbart samhälle där människor kommunicerar över gränserna. Detta är vad vi försöker bygga här på MediaGymnasiet. Vill du vara med?

Framtid

En utbildning på MediaGymnasiets samhällsprogram ger dig särskild behörighet för studier på högskola och universitet. Du får en bra grund för vidare studier inom journalistik och övrig media. Är du intresserad av att jobba med bistånd och rättvisefrågor är vidare studier inom statskunskap, sociologi, mänskliga rättigheter och internationella relationer ett bra komplement.

sam-mg1

Framtiden

En utbildning på MediaGymnasiets samhällsprogram ger dig särskild behörighet för studier på högskola och universitet. Du får en bra grund för vidare studier inom journalistik och övrig media. Är du intresserad av att jobba med bistånd och rättvisefrågor är vidare studier inom statskunskap, sociologi, mänskliga rättigheter och internationella relationer ett bra komplement.

Är du behörig?

För att vara behörig till Samhällsvetenskapliga programmet krävs att man har godkänt betyg i:

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Geografi
  • Historia
  • Samhällsvetenskap
  • Religion
  • Ytterligare 5 valfria ämnen

Det vill säga godkänt i 12 ämnen totalt.

Ladda ner poängplan

Klicka här
MG-Play
MG-play är kanalen för våra
produktioner.
MG-Play

Kreativitet, mod och en massa jobb
ligger bakom våra produktioner.