Jag hör och glömmer. Jag ser och minns. Jag gör och förstår.

Estetik och media

Estetik och media

Du testar först alla medieämnena och därefter skräddarsyr du din egen utbildning som ger dig kompetens både för yrkesliv och vidare studier.

Under åk 1 på Estetiska programmet, inriktning estetik och media får du en orientering i de medieämnen som finns på MediaGymnasiet i kursen Medieproduktion 1.

Efter orienteringen i medieämnena kommer du att välja några av dessa som du hittar under Programfördjupningar. I åk 2 och 3 kommer du att fördjupa dina kunskaper och ha möjlighet att bredda din kompetens inom media.

Programfördjupningarna är: Animation, Filmproduktion, Fotografisk bild, Grafisk kommunikation, Ljudproduktion och TV-produktion.

Dina möjligheter att välja vad du studerar är stora på Estetiska programmet. På skolan finns det bl a en komplett TV-studio med den senaste digitala HD-tekniken. Du har tillgång till programvaror som Photoshop, InDesign, Illustrator, Avid, Premiere, After Effects och Maya.

Goda branschkontakter är och har alltid varit viktiga på MediaGymnasiet. Trots att praktik inte är obligatoriskt på estetiska programmet uppmuntrar vi egna initiativ till kortare praktik inom media.

För oss på MediaGymnasiet  kommer det även fortsättningsvis vara viktigt att varva teoretiska och praktiska arbetsmetoder.

Framtiden

Efter dina tre år på programmet kan du fortsätta att studera media, antingen i Sverige eller utomlands. Du kan också söka assistentjobb på TV-bolag, reklambyrå, filmproduktionsbolag, webbyrå eller på något annat mediebolag.

Är du behörig?

För att vara behörig till Estetiska programmet krävs att man har godkänt betyg i:

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Ytterligare 9 valfria ämnen

Det vill säga godkänt betyg i 12 ämnen totalt.

Ladda ner poängplan

Klicka här
MG-Play
MG-play är kanalen för våra
produktioner.
MG-Play

Kreativitet, mod och en massa jobb
ligger bakom våra produktioner.