Jag hör och glömmer. Jag ser och minns. Jag gör och förstår.

Estetik och media – Foto

Estetik och media –  Foto

På Estet Fotografiskt berättande skaffar du dig kunskap och erfarenhet för att kreativt arbeta med fotografi.

Utbildningen ger också en god grund för fortsatta studier inom konstnärliga och medieinriktade utbildningar.

Programmet erbjuder en bred introduktion inom ämnet Medieproduktion, du introduceras i de områden som en fotograf kan tänkas jobba med i framtiden, grafisk formgivning och rörlig bild. Huvudämnet som du läser under alla tre åren är Fotografisk bild. Du lär dig avancerad digital bildbehandling. Med det ökande intresset bland unga för analog fotografi har vi fortfarande undervisning i analog fotoutrustning och ett mörkrum för svartvit kopiering tillgängligt för alla fotoelever.

I fotostudion arbetar du med studiofoto och ljussättning.

Du läser även kurser i Digitalt skapande och Textkommunikation. Fotografisk bild tillämpas även i vissa av programmets gymnasiegemensamma ämnen och det finns ett nära samarbete mellan de undervisande lärarna.

Under utbildningen har du tillgång till en digital systemkamera som du använder som din egen under din studietid på MediaGymnasiet. Kameran kan du köpa ut när du efter tre år avslutar din utbildning på MediaGymnasiet.

Bredden som du skaffar dig är efterfrågad i mediebranschen.

Skolan har kontakt med dagstidningar, frilansfotografer, gallerier, museer samt många andra företag och institutioner inom foto. Du som elev ges även möjlighet att arbeta på uppdrag av mediebranschen och praktisera.

Framtiden

Bildjournalist, reklamfotograf, modefotograf, bildredaktör eller retuschör är några yrkesroller som du kan jobba inom efter att ha gått Estetiska programmet foto eller så inriktar du dig på konstfoto eller dokumentär fotografering.

Eftersom antagning till högre utbildning och arbete inom det här området vanligtvis avgörs av portfolion, kommer den portfolio som du bygger upp under tiden på MediaGymnasiet ha stor betydelse för dig.

Är du behörig?

För att vara behörig till Estetiska programmet krävs att man har godkänt betyg i:

  • Svenska/svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Ytterligare 9 valfria ämnen

Det vill säga godkänt betyg i 12 ämnen totalt.

Ladda ner poängplan

Klicka här
MG-Play
MG-play är kanalen för våra
produktioner.
MG-Play

Kreativitet, mod och en massa jobb
ligger bakom våra produktioner.