Jag hör och glömmer. Jag ser och minns. Jag gör och förstår.

Välkommen på slututställning!

Välkommen på slututställning!
januari 31, 2017 john@mediagymnasiet.se

Välkommen till slututställningen av MediaGymnasiets projektvecka ”Var går gränsen?” fredag den 3 december klockan 16.00-18.00 på MediaGymnasiet.

#MGvargårgränsen

MG-Play
MG-play är kanalen för våra
produktioner.
MG-Play

Kreativitet, mod och en massa jobb
ligger bakom våra produktioner.