Jag hör och glömmer. Jag ser och minns. Jag gör och förstår.

Praktisk information

Studieupplägg

Vi blockläser majoriteten av alla kurser. Det innebär att kurserna genomförs under en termin, därefter betygssätts de och nya kurser startar.

Läxor / Inlämningsuppgifter

Det är viktigt att förstå att skolarbete även måste ske utanför lektionstid. Om man väljer att arbeta med läxor/ inlämningsuppgifter hemma eller på skolan är frivilligt. Men det är viktigt att avsätta tid och hålla deadlines.

Resurstid

Det finns stora möjligheter för eleverna att få stöd. Vi kallar det för resurstid och de är schemalagda.

Mentor

Alla elever har en mentor som följer eleven genom åren.

Antal elever

Cirka 600 elever studerar på MediaGymnasiet.

SL-kort

Alla elever får ett SL-kort.

Matkort

Som elev på MediaGymnasiet har du ett matkort. Du kan välja att äta i skolans kafeteria eller på någon av många andra restauranger i närheten.

Bärbart dator

Alla elever erbjuds en ”egen” bärbar dator med nödvändiga programvaror.

Ansökan

Ansökningen sker via Gymnasieantagningen.

Skolsköterskan

Du kan nå skolsköterskan på antingen sandra@mediagymnasiet.se eller 08-553 663 16.

MG-Play
MG-play är kanalen för våra
produktioner.
MG-Play

Kreativitet, mod och en massa jobb
ligger bakom våra produktioner.