Jag hör och glömmer. Jag ser och minns. Jag gör och förstår.

MG-lärare gör bokdebut

MG-lärare gör bokdebut
januari 24, 2017 john@mediagymnasiet.se

Emil Schälin, svensk- och religionslärare på MediaGymnasiet, är också sportjournalist. Tidigare har han bland annat varit med och producerat en dokumentär om handboll. Nu är han en av medförfattarna bakom den nya självbiografin Jag vill bara vinna.

MG-Play
MG-play är kanalen för våra
produktioner.
MG-Play

Kreativitet, mod och en massa jobb
ligger bakom våra produktioner.