Jag hör och glömmer. Jag ser och minns. Jag gör och förstår.

MediaGymnasiet på TV4

MediaGymnasiet på TV4
oktober 11, 2017 john@mediagymnasiet.se

Falska nyheter är hett diskussionsämne. När TV4 gjorde ett inslag om detta bjöd man in Albin Frodener och Emilia Holmberg, två av MediaGymnasiets elever. Inslaget kan ses här.

MG-Play
MG-play är kanalen för våra
produktioner.
MG-Play

Kreativitet, mod och en massa jobb
ligger bakom våra produktioner.