Jag hör och glömmer. Jag ser och minns. Jag gör och förstår.

MediaGymnasiet i Indien

MediaGymnasiet i Indien
november 14, 2017 Liza Zetterberg
MediaGymnasiets rektor, två lärare och två elever är just nu i Indien och planerar ett kommande utbyte med Orchid school i Pune. De besöker också en rad organisationer och skolor både i Pune och Mumbai.
Följ resan på Facebook MediaGymnasiet och Instagram @mg_indien.
Foto: Magnus Rosshagen
MG-Play
MG-play är kanalen för våra
produktioner.
MG-Play

Kreativitet, mod och en massa jobb
ligger bakom våra produktioner.