Jag hör och glömmer. Jag ser och minns. Jag gör och förstår.

MG i tidningen Gymnasiet

MG i tidningen Gymnasiet
september 27, 2017 Liza Zetterberg

Tidningen Gymnasiet publicerar ett reportage om ett viktigt projekt mellan MediaGymnasiets fotoelever och språkintroduktionselever.

Läs hela artikeln här

MG-Play
MG-play är kanalen för våra
produktioner.
MG-Play

Kreativitet, mod och en massa jobb
ligger bakom våra produktioner.