Jag hör och glömmer. Jag ser och minns. Jag gör och förstår.

Filmgala

Filmgala
maj 16, 2017 john@mediagymnasiet.se

MediaGymnasiets årliga filmgala inträffar torsdagen den 18 maj. Klockan 15–17 är elever, personal, anhöriga och andra intresserade välkomna till Bio Rio för att se ett urval av årets elevproducerade filmer.

MG-Play
MG-play är kanalen för våra
produktioner.
MG-Play

Kreativitet, mod och en massa jobb
ligger bakom våra produktioner.