Jag hör och glömmer. Jag ser och minns. Jag gör och förstår.

Film

Film
april 7, 2017 andersm@mediagymnasiet.se

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

MG-Play
MG-play är kanalen för våra
produktioner.
MG-Play

Kreativitet, mod och en massa jobb
ligger bakom våra produktioner.