Jag hör och glömmer. Jag ser och minns. Jag gör och förstår.

Externa TV-produktioner på MG

Externa TV-produktioner på MG
december 19, 2016 john@mediagymnasiet.se

Elever på kursen TV-produktion berättar om hur det är att göra externa produktioner utanför skolans studio.

MG-Play
MG-play är kanalen för våra
produktioner.
MG-Play

Kreativitet, mod och en massa jobb
ligger bakom våra produktioner.