Jag hör och glömmer. Jag ser och minns. Jag gör och förstår.

Elevhälsan

Elevhälsan

Elevhälsans medicinska del består av skolsköterska och skolläkare. Elevhälsans mål och uppdrag är att:

  • Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
  • Erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser
  • Bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga lärmiljöer
  • Erbjuda varje elev minst ett hälsobesök under gymnasietiden
  • Erbjuda enklare sjukvårdsinsater

Boka gärna tid via Schoolity. Skolläkaren bokas via skolsköterskan.

Skolsköterskan har mottagning fyra dagar i veckan då du kan få enklare sjukvård, rådgivning och samtal. Skolsköterskan hjälper även till vid planering och samordning för elever som har behov av särskilda insatser.

Vi dokumenterar i skolhälsovårdsjournalen och följer Hälso- och sjukvårdslagen samt Skollagen.

Kontaktuppgifter

Skolsköterska:

Sandra Carlqvist
sandra@mediagymnasiet.se
08-553 66 316

Mottagningstider:
Måndag 8.30-16.00
Tisdag 8.30-13.30
Onsdag 8.30-16.00
Torsdag udda veckor 8.30–13.30
Fredag jämna veckor 8.30–13.30

Skolläkare

Bokas via skolsköterskan

MG-Play
MG-play är kanalen för våra
produktioner.
MG-Play

Kreativitet, mod och en massa jobb
ligger bakom våra produktioner.