Jag hör och glömmer. Jag ser och minns. Jag gör och förstår.

Dagens Sverige om flyktingar

Dagens Sverige om flyktingar
oktober 20, 2015 mediagymnasiet
MG-Play
MG-play är kanalen för våra
produktioner.
MG-Play

Kreativitet, mod och en massa jobb
ligger bakom våra produktioner.