Jag hör och glömmer. Jag ser och minns. Jag gör och förstår.

Tv

Tv
oktober 28, 2016 mediagymnasiet
MG-Play
MG-play är kanalen för våra
produktioner.
MG-Play

Kreativitet, mod och en massa jobb
ligger bakom våra produktioner.